tvrtka

 

Poduzeće Geoaqua d.o.o. Zagreb osnovano je pod nazivom Munda d.o.o. 1994. godine u Zagrebu, a pod nazivom Geoaqua d.o.o. poduzeće za poslovne usluge i geološka istraživanja djeluje od 2003. godine.

Stručni tim čine četiri geologa od kojih troje ima položen stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.

Tvrtka je ovlaštena za izvođenje hidrogeoloških radova temeljem izdanog certifikacijskog Rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova - hidrogeološka istraživanja (izdano sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje-NN 83/10,126/12 i 112/14).